HMS mål

 

 

 

Virksomheten skal foregå på en slik måte at

personer eller dyr ikke blir skadet eller skadelidende.

Heller ikke arbeidsmiljø eller det ytre miljø.

Og at gjeldene regler og lovverk følges.

   

Tilbake til hovedsiden