Grasslått

 Strenglegging

 Pressing Gras

 Pressing Høy

 Tørrgjødsel

 Beitepussing

Tilbake til hovedsiden

 

Tilbake til hovedsiden

 

Andre tjenester

Såing av grasfrø med Einbøck breisåmaskin og etterharv/ugrasharv

ved såing av grasfrø til eng eller beite på harvet åpen åker

såing av dekkvekst eks.raigras

eller hvitkløver i kornåker når kornet er 5-10 cm høyt.

 

Ugrasharving i korn med Einbøck ugrasharv 5m

 

 

 

Vi tilbyr en rekke andre tjenester, ring oss gjerne for mer informasjon.

 

 

 

 

 

Tjenestemeny

 

Hovedsiden