Tørrgjødsel

 

 Grasslått

 Strenglegging

 Pressing Gras

 Pressing Høy

 Beitepussing

 Andre tjenester

Tilbake til hovedsiden

 

 

 

Utkjøring av tørrgjødsel med en stor Samson tørrgjødselvogn

 

Stor kapasitet

 

Fint spredebilde

 

Stor spredebredde

 

Ca 10M3 i lasset

 

Det aksepteres ikke stein i tørrgjødsla

 

 

Tjenestemeny

 

Tilbake til hovedsiden