Strenglegging

 Pressing Gras

 Pressing Høy

 Tørrgjødsel

 Beitepussing

 Andre tjenester

Tilbake til hovedsiden

 

 

Grasslått

 

 

Foregår med 3 meter bred Kuhn skiveslåmaskin

 

Under førsteslåtten trengs ingen strenglegging

Grasset blir banket med krimperen slik at fortørkingen skjer raskere

Det blir mindre kjøring  slik at jordpakking reduseres

Det kan også kjøres uten krimper og grasstrengen kan legges i nesten full bredde

 

Tjenestemeny

Tilbake til hovedsiden

 

Hovedsiden