Grasslått

 Strenglegging

 Pressing Gras

 Tørrgjødsel

 Beitepussing

 Andre tjenester

Tilbake til hovedsiden

 

 

Pressing høy

 

 

Høypressing foregår med firkantpresse str. 15-20 kg

 

Ballene har tverrsnitt på 48x52 cm

 

Strengen bør være ca 3 – 4 meter

Det aksepteres  ikke strenglegging med sidevenderrive

 

Det kan kjøres med ballevogner for direkte innkjøring det trengs da

1 ekstra mindre traktor for å kjøre i mellom.

 

 

Tjenestemeny

Tilbake til hovedsiden

 

Hovedsiden