Grasslått

 Strenglegging

 Pressing Gras

 Pressing Høy

 Tørrgjødsel

 Beitepussing

 Andre tjenester

Tilbake til hovedsiden

 

 

Beitepussing

 

For å sikre rask og god gjenvekst på beiter er det viktig

at grasset blir pusset og slått før det blir for gammelt ,

tørre strå er bevis på redusert tilvekst.

grasset vil da prioritere og sette frø.

Ved å kjøre over med beitepusser vil en til en hver tid ha

friske grasskudd og topp næring i grasset dette bedrer

også næringsopptaket i dyra

Det er god økonomi å kjøre havnene med beitepusser

 

 

 

 

 

Tjenestemeny

 

Hovedsiden