Grasslått

 Strenglegging

 Pressing Høy

 Tørrgjødsel

 Beitepussing

 Andre tjenester

Tilbake til hovedsiden

 

 

Pressing grass

 

 

Rundballepressing foregår i år med vår helt nye Orkel GP 1260 kombipresse

 

Orkel er kjent for ekstremt harde baller

Finkutting av grasset 24 kniver

Nettbinding

Avlastingsduk som legger stubben slik at det ikke lages hull i plasten på ballene

Mulighet for dosering av konserveringsmiddel

Kombiløsningen reduserer kjøring og reduserer jordpakking

Antall lag med plast alt etter ønske og tørrhetsgrad

Vi forutsetter grasstreng etter 3 meter slåmaskin eller mer

Ved bruk av mindre slåmaskin må det strenglegges,

det aksepteres ikke streng etter sidevenderive.

 

Tjenestemeny

 

Hovedsiden