Grasslått

 Pressing Gras

 Pressing Høy

 Tørrgjødsel

 Beitepussing

 Andre tjenester

Tilbake til hovedsiden

 

Strenglegging

 

 

Strenglegging av gras og halm foregår med JF strenglegger

 

Ofte nødvendig ved pressing av halm,

 ved grasslåtter utover sommer og høst

Og ved pressing av tørt høy

 

Tjenestemeny

 

Tilbake til hovedsiden